Tandartspraktijk Dalí

Voorheen Tandartspraktijk Koperberg

Contact

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2022.

Code Extra kosten Omschrijvingen Tarief
Verdoving (A-codes)
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving € 15.43
A15Oppervlakte verdoving € 8.02
Consultatie en diagnostiek (C-codes)
C001Consult ten behoeve van een intake € 46.91
C002Consult voor een periodieke controle € 23.45
C003Consult, niet zijnde periodieke controle € 23.45
C010Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen € 23.45
C011Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion € 111.10
C012Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan € 111.10
C013 Ja Studiemodellen € 30.86
C014Pocketregistratie € 37.03
C015Parodontiumregistratie € 74.07
Wortelkanaalbehandelingen (E-codes)
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult € 43.21
E03Consult na tandheelkundig ongeval € 33.95
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten € 49.71
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal € 111.10
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen € 160.48
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen € 209.86
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen € 259.24
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting € 18.52
E31Snij-/ hoektand € 123.45
E32Premolaar € 172.83
E33Molaar € 222.20
E34 Ja Aanbrengen retrograde vulling € 24.69
E36 Ja Het trekken van een element met re-implantatie € 86.41
E40Directe pulpa-overkapping € 30.86
E42Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval € 12.34
E43 Ja Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval € 24.69
E44Verwijderen spalk, per element € 6.17
E45Aanbrengen rubberdam € 12.34
E51Verwijderen van kroon of brug € 37.03
E52Moeilijke wortelkanaalopening € 30.86
E53Verwijderen van wortelstift € 43.21
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal € 30.86
E56 Ja Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel € 43.21
E60 Ja Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel € 49.38
E61Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting € 86.41
E62Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting € 55.55
E63 Ja Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal € 46.29
E64Afsluiting van open wortelpunt € 49.38
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement € 49.38
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal € 61.72
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal € 30.86
E85Elektronische lengtebepaling € 15.43
E86Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling € 83.33
E87Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling € 61.72
E88Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen € 61.72
E90Inwendig bleken, eerste zitting € 49.38
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting € 18.52
E97 Ja Uitwendig bleken per kaak € 77.15
kaakgewrichtsbehandelingen (G-codes)
G10Niet-standaard beetregistratie € 92.59
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte € 30.86
G16Therapeutische positiebepaling € 30.86
G20Beetregistratie intra-oraal € 61.72
G21Functieonderzoek kauwstelsel € 111.10
G33 Ja Aanbrengen front/hoektandgeleiding € 61.72
G41Consult OPD-therapie A (niet-complex) € 64.81
G44 Ja Therapeutische injectie € 67.90
G46 Ja Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) € 49.38
G47Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A € 74.07
G62 Ja Stabilisatieopbeetplaat € 166.65
G65 Ja Indirect planmatig inslijpen € 339.48
G68 Ja Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk € 49.38
G69 Ja Beetbeschermingsplaat € 67.90
G71 Ja Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) € 308.62
G72Controlebezoek MRA € 30.86
G73 Ja Reparatie MRA met afdruk € 49.38
G74 Ja Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur € 130.24
G75Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak € 61.72
Chirurgische ingrepen (inclusief anesthesie) (H-codes)
H11Trekken tand of kies € 46.29
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant € 34.57
H21Kosten hechtmateriaal € 6.29
H26Hechten weke delen € 67.90
H33Hemisectie van een molaar € 74.07
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap € 74.07
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak € 55.55
H50Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling € 61.72
H55Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling € 18.52
H60Marsupialisatie € 86.41
H65Primaire sluiting € 166.65
Implantaten (J-codes)
J01Initieel onderzoek implantologie € 68.48
J02 Ja Verlengd onderzoek implantologie € 105.35
J03 Ja Proefopstelling € 142.22
J05Implantaatpositionering op grond van CT-scan € 47.41
J06Vrijleggen foramen mentale € 31.61
J07Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik € kostprijs
J08 Ja Aanbrengen botvervangers in extractie wond € 21.07
J09 Ja Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft € 252.84
J10 Ja Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting € 158.03
J11Prepareren donorplaats € 142.22
J12 Ja Kaakverbreding en/of verhoging, per kaak € 152.76
J15 Ja Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant € 89.55
J17 Ja Aanvullende ophoging bodem bijholte € 136.96
J18 Ja Ophoging bodem bijholte orthograad € 63.21
J19Toeslag esthetische zone € 68.48
J20Plaatsen eerste implantaat, per kaak € 240.73
J23 Ja Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment) € 79.01
J26Moeizaam verwijderen implantaat € 173.83
J28Plaatsen volgend implantaat, per kaak € 99.56
J29 Ja Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment) € 37.40
J30Bindweefseltransplantaat per donorplaats € 110.62
J32 Ja Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef € 121.15
J33Kosten implantaat € 338.74
J34Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting € 10.54
J35Grondig submucosaal reinigen implantaat € 24.76
J36Verwijderen implantaat € 34.77
J39Uitvoeren autotransplantaat € 183.84
J41 Ja Plaatsen elke volgende drukknop € 36.87
J42 Ja Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak € 215.97
J43 Ja Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak € 68.48
J44 Ja Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon € 26.34
J45 Ja Plaatsen eerste drukknop € 126.42
J50 Ja Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit € 542.55
J51 Ja Onder klikgebit € 352.92
J52 Ja Boven klikgebit € 352.92
J53 Ja Omvorming klikgebit € 105.35
J54 Ja Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten € 136.96
J57Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten € 89.55
J60Specifiek consult nazorg implantologie € 57.94
J61Uitgebreid consult nazorg implantologie € 94.82
J70 Ja Opvullen zonder staafdemontage € 147.49
J71 Ja Opvullen met staafdemontage op twee implantaten € 184.36
J74 Ja Reparatie zonder staafdemontage € 57.94
J75 Ja Reparatie met staafdemontage op twee implantaten € 110.62
J78 Ja Verwijderen en vervangen drukknop € 26.34
J80Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit € 536.23
J81Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie € 118.52
J87 Ja Tijdelijke kroon in dezelfde zitting op immediaat geplaatst implantaat € 273.91
J88Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel) € 183.84
J97Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie € 182.78
J98Overheadkosten pre-implantologische chirurgie € 103.44
Preventieve mondzorg (M-codes)
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten € 13.84
M02Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten € 13.84
M03Gebitsreiniging, per vijf minuten € 13.84
M05Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit € 27.78
M30Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament € 6.17
M32 Ja Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek € 18.52
M40Fluoridebehandeling € 15.43
M61 Ja Mondbeschermer € 27.78
M80 Ja Behandeling van witte vlekken, eerste element € 53.70
M81 Ja Behandeling van witte vlekken, volgend element € 29.63
Kunstgebitten (P-codes)
P001 Ja Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen € 92.59
P002 Ja Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen € 185.17
P003 Ja Frame kunstgebit, 1-4 elementen € 253.07
P004 Ja Frame kunstgebit, 5-13 elementen € 345.65
P020 Ja Volledig kunstgebit bovenkaak € 185.17
P021 Ja Volledig kunstgebit onderkaak € 246.89
P022 Ja Volledig kunstgebit boven- en onderkaak € 401.20
P023 Ja Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak € 123.45
P040Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit € 66.66
P041Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 30.86
P042Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur € 61.72
P043Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting € 37.03
P044Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak € 83.33
P045Toeslag immediaat kunstgebit € 15.43
P046Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit € 49.38
P047Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars € 18.52
P048Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls € 92.59
P049Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling € 61.72
P060Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak € 43.21
P061Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak € 43.21
P062 Ja Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak € 87.03
P063 Ja Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak € 87.65
P064 Ja Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak € 75.92
P065 Ja Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak € 79.01
P066 Ja Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak € 172.83
P067Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit € 30.86
P068 Ja Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 18.52
P069 Ja Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 49.38
P070 Ja Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak € 18.52
P071 Ja Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak € 49.38
P072 Ja Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak € 49.38
Kronen en bruggen (R-codes)
R08 Ja Eénvlaks composiet inlay € 74.07
R09 Ja Tweevlaks composiet inlay € 141.96
R10 Ja Drievlaks composiet inlay € 185.17
R11 Ja Eénvlaksinlay € 111.10
R12 Ja Tweevlaksinlay € 172.83
R13 Ja Drievlaksinlay € 246.89
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties € 30.86
R24 Ja Kroon op natuurlijk element € 271.58
R29 Ja Confectiekroon € 55.55
R31Opbouw plastisch materiaal € 61.72
R32 Ja Gegoten opbouw, indirecte methode € 61.72
R33 Ja Gegoten opbouw, directe methode € 123.45
R34 Ja Kroon op implantaat € 246.89
R40 Ja Eerste brugtussendeel € 185.17
R45 Ja Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 92.59
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen € 154.31
R50 Ja Metalen fixatiekap met afdruk € 30.86
R55 Ja Gipsslot met extra afdruk € 30.86
R60 Ja Plakbrug zonder preparatie € 123.45
R61 Ja Plakbrug met preparatie € 185.17
R65Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel € 43.21
R66Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee € 24.69
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker € 67.90
R71 Ja Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond € 67.90
R74 Ja Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties € 24.69
R75 Ja Opnieuw vastzetten plakbrug € 61.72
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon € 30.86
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element € 30.86
R78 Ja Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie € 74.07
R79 Ja Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie € 123.45
R80 Ja Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies € 30.86
R85 Ja Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies € 12.34
R90 Ja Gedeeltelijk voltooid werk € kostprijs
R91 Ja Wortelkap met stift € 154.31
Tandvleesbehandelingen (T-codes)
T012Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus € 179.00
T021Grondig reinigen wortel, complex € 33.33
T022Grondig reinigen wortel, standaard € 24.69
T032Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus € 111.10
T033Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling € 67.90
T042Consult parodontale nazorg € 93.82
T043Uitgebreid consult parodontale nazorg € 124.68
T044Complex consult parodontale nazorg € 166.04
T070Flapoperatie tussen twee elementen € 200.60
T071Flapoperatie per sextant (één zesde deel) € 308.62
T072Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) € 370.34
T073Directe postoperatieve zorg, eerste zitting € 61.72
T074Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 166.04
T076Tuber- of retromolaarplastiek € 77.15
T101Tuber- of retromolaarplastiek € 108.02
T102Tandvleescorrectie, per element € 58.64
T103Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) € 154.31
T111 Ja Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) € 370.34
T112 Ja Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element € 123.45
T113Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal € 200.60
T121Kroonverlenging per element € 200.60
T122Kroonverlenging per sextant € 370.34
T141Tandvleestransplantaat € 117.27
T142 Ja Recessie bedekking met verplaatste lap € 370.34
T151Directe postoperatieve zorg, eerste zitting € 61.72
T152Directe postoperatieve zorg, volgende zitting € 166.04
T161 Ja Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling € 43.21
T162Behandeling tandvleesabces € 83.33
T163 Ja Toepassing lokaal medicament € 66.66
T164 Ja (Draad)Spalk € 24.69
T165Uitgebreide voedingsanalyse € 61.72
Vullingen (V-codes)
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) € 74.07
V30Fissuurlak eerste element (sealen) € 27.78
V35Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) € 15.43
V40Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen € 6.17
V50Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje € 12.34
V70 Ja Parapulpaire stift € 12.34
V80 Ja Wortelkanaalstift € 21.60
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 38.27
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 53.70
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer € 66.04
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer € 87.65
V85 Ja Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element € 9.26
V91Eénvlaksvulling composiet € 49.38
V92Tweevlaksvulling composiet € 64.81
V93Drievlaksvulling composiet € 77.15
V94Meervlaksvulling composiet € 98.76
Maken en/of beoordelen foto's (X-codes)
X10Maken en beoordelen kleine röntgenfoto € 17.28
X11Beoordelen kleine röntgenfoto € 12.96
X23Beoordelen kaakoverzichtsfoto € 27.16
X25Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 209.86
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto € 61.72
X34Beoordelen schedelfoto € 24.69
Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y-codes)
Y01Informatieverstrekking aan derden, per vijf minuten € 14.06
Y02Onderlinge dienstverlening € Maximum